گزارش تصویری// از افتتاحیه مسابقات کشوری سفیران بشر دوستی تا اجرای مسابقات فن سخنوری در استان قزوین