گزارش تصویری//پذیرش و اولین روز اردوهای دوستی منطقه شرق و جنوب شرق اعضای کانون های دانش اموزی بخش پسران به میزبانی کرمان‎