گزارش تصویری// از بازدید اماکن تاریخی زنجان تا برگزاری شب فرهنگی خاطره انگیز در اردوهای نشاط و امید