گزارش تصویری// از متن تا حاشیه با اردوی نشاط و امید دختران در چهارمحال و بختیاری