دستورالعمل غيرامدادي مهرپويان

باعنايت به برگزاري مرحله استاني جشنواره دانش آموزي مهرپويان،به استحضار مي رساند مسابقات غيرامدادي كشوري اين جشنواره در دومرحله خواهران از تاريخ 13/6/90 لغايت 17/6/90 و برادران از تاريخ 18/6/90 لغايت 22/6/90 در استان چهار محال وبختياري (شهر كرد )برگزار خواهد شد. در خصوص اين مسابقات توجه به نكات ذيل ضروري مي نمايد.

• پذيرش در روز اعلام شده از ساعت 14 به بعد وخروج ساعت 8 صبح روز آخر خواهد بود . هماهنگي جهت حضور دربرنامه وخروج درساعات ذكر شده الزاميست.
تبصره : آدرس دقيق مكان اسكان متعاقبا اعلام خواهد شد.
• سرپرستان اعزامي بايستي از پرسنل رسمي و با تجربه جمعيت انتخاب گردند.
تبصره: از پذيرفتن كودك،راننده،خانواده پرسنل و اعضا وساير همراهان جداً جلوگيري به عمل خواهد آمد.
• نفر اول رشته هاي انفرادي و گروه اول رشته هاي گروهي از مرحله استاني كه قبلا اسامي آنان به اين سازمان اعلام گرديده است، طبق جدول ذيل در مرحله كشوري شركت مي نمايند.

 

رشته

تعداد دختر

تعداد پسر

حفظ قرآن(20،10،5و 30 جزء)

4

4

قرائت(ترتيل و تحقيق)

2

2

حفظ به زبان انگليسي

1

1

اذان(راهنمايي و دبيرستان)

0

2

سرود(گروه حداكثر20نفره)

1 گروه

1گروه

روزنامه ديواري(گروه حداكثر4نفره)

1 گروه

1گروه

 • بخش كتبي قرآن از كتاب پرتوي از اسرار نماز مي باشد. اين بخش شامل رشته اذان نيز مي باشد.
• به جز رشته اذان در هيچ رشته اي تفكيك مقطع لحاظ نمي گردد.
• كليه اعضا براساس ليست قبلي اعلام شده از سوي استان مي بايست با همراه داشتن معرفي نامه كه در آن رتبه و مقام درمرحله استاني مهرپويان قيد گرديده است ودوقطعه عكس4*3 ،كپي شناسنامه ، كپي كارت ملي وكارت عضويت سازمان ورضايت نامه والدين درمسابقات حضوريابند.
• رعايت نكات ايمني به هنگام اعزام اعضا الزامي است.
• اعضا بايستي مليس به كاور عضويت يا چادر فرم سازمان باشند.
• جمعيت استان ملزم به تامين وسيله نقليه مطمئن ،پيش بيني هزينه هاي اياب وذهاب وبين راهي  براي كليه شركت كنندگان مي باشد.
• اعضا بايستي دفترچه بيمه خود را به همراه داشته باشند.
• شركت كنندگان ملزم به رعايت كليه شئونات اسلامي واخلاقي مي باشند.
• باتوجه به اهميت حضور نفرات برتر مسابقات استاني از پذيرش جايگزين وافراد اضافي جداً جلوگيري خواهد شد.
• درخصوص اعزام افراد رعايت فصل هفتم دستورالعمل جامع اردويي سازمان (نكات ايمني و انضباطي اردو) ضروري مي نمايد.
• سرپرستان ملزم به هماهنگي جهت خروج(پيش بيني بليط برگشت)درساعت معين مي باشند.