گزارش تصویری// اردوهای نشاط و امید سازمان جوانان؛بازدید از اماکن تاریخی تا گردشگری و صنایع دستی زنجان