گزارش تصویری//از نشست توجیهی سرپرستان تا افتتاحیه مرحله کشوری هفتمین المپیاد آماده