برگزاری انتخابات شورای خواهران و برادران جوانان ورامین


انتخابات شورای برادران و خواهران واحد جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان ورامین برگزار شد.

 

به گزارش رابط خبری معاونت امور جوانان جمعیت هلال احمر استان تهران ،انتخابات شورای اجرایی کانون های جوانان برادران و خواهران شهرستان ورامین با حضور اعضا برگزار شد.

در این مراسم کاندید های شورای جوانان رزومه خود را تحویل داده و برای بهبود عملکرد جوانان توضیحاتی را ارائه دادند.

در انتها، شمارش آرا در حضور اعضای جوانان و پرسنل جمعیت هلال احمر شهرستان ورامین در سالن انتخابات شورا برگزار شد.

بنیامین تاجیک، حسن جعفری، محمد میثاق اردستانی، سعید ابرهی و محمد بختیاری و دو عضو علی البدل عبارت اند از علیرضا رمضانی و یوسف خانی در بخش برادران و وگار صداقتیار، نرگس صداقتیار، فاطمه سراوانی اول، محدثه رحیمی زند و محدثه اکبرزاده و دو عضو علی البدل فاطمه ناظریه و شیرین سادات عباس آبادی موفق به دریافت رای اعتماد از سوی اعضا شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان ورامین بیان کرد: اعضای منتخب شورا از طرف جمعی از اعضای جوانان انتخاب شدند پس باید به وظیفه ی خود به صورت کامل عمل کنند و در این عرصه کوتاهی نکنند.

مسئول جوانان این جمعیت نیز اذعان کرد: باعث خوشحالی است که اعضای جوانان از انتخابات حمایت کردند و اعضای منتخب باید تلاش خود را برای انجام امور به نحو احسنت انجام دهند.