آموزش امداد و کمک های اولیه به ۴۰۰ تن از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان


به مشارکت معاونت امور جوانان و همکاری معاونت آموزش و پژوهش بیش از 400 نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان آموزشهای امدادی را فرا می گیرند.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان قم؛ به هماهنگی معاونت امور جوانان و مشارکت معاونت آموزش و پژوهش بیش از ۴۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان آموزشهای امدادی را بصورت فشرده(۱۶ ساعت حضوری و ۶ ساعت غیرحضوری) فرا می گیرند.

محمدمصباحی، معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان قم با بیان این خبر گفت: با هماهنگی با دانشگاه فرهنگیان استان، بیش از ۴۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در دوره های امداد و کمکهای اولیه شرکت کردند.

براساس این گزارش، جمعیت هلال احمر استان قم در راستای برگزاری این دوره ها اقدام به اعزام ۴ مربی خواهر و ۴ مربی آقا برای آموزش این معلمان آینده به تفکیک خواهران و برادران در ۸ دوره آموزشی کرده است.

مصباحی افزود: بر اساس رسالت و وظیفه ذاتی هلال احمر در امر ارائه آموزش، این جمعیت عهده دار آموزشهای مشارکتی و همچنین صدور گواهینامه پایان دوره به افراد موفق در آزمون های هر دوره، منوط به تایید کیفی آموزش ها است.

یادآور می شود؛ کلاس آقایان در دانشگاه علمی کاربردی و ۴ کلاس ویژه دانشجویان خواهر در معاونت امور جوانان در حال برگزاری است.