برای کاهش گرمای شدید چه‌کار کنیم؟/ تصاویر را ببینید

گرمای شدید، بدن انسان را در وضعیت نامناسبی قرارداده و حتی ممکن است موجب مرگ ‌شود. در گرمای شدید و رطوبت بالا‌، روند تبخیر در بدن دچار اشکال می‌شود. در چنین وضعی بدن انسان برای حفظ دمای طبیعی تحت فشار قرار گرفته و دچار اختلال در عملکرد می‌شود. وضعیت جوی راکد و کیفیت نامناسب هوا موجب گرمازدگی و اختلالات مرتبط با گرما شده و در اغلب موارد، افراد مبتلا یا در مقابل گرمای بیش از حد قرار می‌گیرد یا آنکه فراتر از سن و وضع فیزیکی خود فعالیت می‌کند. سالمندان‌، خردسالان و افراد بیمار یا چاق بیشتر در معرض گرمازدگی قرار دارند. در مطلب برخی از اقدامات حفاظتی و مراقبتی پیش از گرما و همچنین راهکارهایی برای کاهش گرما ارائه می‌شود.