جلسه شورای معاونین با موضوع هماهنگی برگزاری مرحله استانی هفتمین دوره المپیاد آماده ویژه دادرسان پسرودختراستان مرکزی برگزار شد

جلسه شورای معاونین با حضور مدیرعامل جمعیت؛ معاون امور جوانان؛معاون امدادنجات؛معاون منابع انسانی وپشتیبانی؛ وخزانه داروعامل ذیحساب وکارشناس برنامه وبودجه وریس اداره حراست و همچنین مدیر روابط عمومی استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان مرکزی؛  در ابتدای جلسه دکترمحمدی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی در اجرای خوب موفق و سلامت المپیاد استانی آماده تاکید نمودندوازکلیه معاونین در خواست داشتند همکاری لازم ومتقابل راباحوزه معاونت جوانان داشته باشند تا این المپیادکه امسال برای اولین بار به میزبانی کلانشهر اراک می باشد، به خوبی برگزار و به سلامت به پایان برسد.

در ادامه اشتری معاون امور جوانان ضمن قرائت بخشهای ازدستوالعمل مرحله استانی هفتمین دوره المپیاد آماده درخواست خود را ازمعاونت های مربوطه امدادونجات، معاونت منابع انسانی پشتیبانی روابط عمومی استان خزانه داری و برنامه وبودجه وحراست استان مطرح نمودند و مصوب شدتاکلیه درخواستهایی که معاونت جوانان برای مسابقات دارد دراختیاراین معاونت قرارگیرد.

در پایان اشتری آمار شرکت کنندگان دانش آموز در مسابقات را تعداد ۳۴۰ نفر برشمرد و بیان داشت :در طی دو روز برگزاری مسابقات که در تاریخ ۲۸ تا ۲۹ خردادبرگزارمی گردد تعداد ۱۷۰ دانش آموز دختر و تعداد ۱۷۰ دانش آموز پسر حضور خواهدداشت و نزدیک به ۱۰۰ نفر هم سرپرستان، مربیان، داوران و کادر اجرایی عهده دار برگزاری و امنیت و سلامت المپیاد است.