کسب رتبه عالی مازندران در طرح بنشانیم درخت‎


لیلی احمدی معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر مازندران از کسب رتبه عالی استان مازندران در ارزیابی کشوری طرح بنشانیم درخت سازمان جوانان هلال احمر خبر داد.

احمدی افزود؛ بر اساس رتبه بندی نهایی سازمان طبق آیتم های ارزیابی در کانون های مختلف این استان در میان ۳۱ استان کشور حایزرتبه برتر را کسب کردیم.

وی تصریح کرد؛ در راستای حفظ محیط زیست و منابع طبیعی دو طرح ابتکاری “هدیه مسافر به زمین طبرستان” و “میراث داران طبیعت” در سطح استان برگزار گردید که هدف از آن ترویج فرهنگ نهال کاری، برقراری پیوند با طبیعت، آموزش اعضای خانواده جهت دوستی با طبیعت، ترویج فرهنگ نگهداری مناسب از محیط زیست، پیشگیری از آسیب های انسان ساز به محیط و آموزش و نگهداری طبیعت به عنوان میراث آیندگان می باشد.

وی اجرای این طرح را توسط اعضای جوانان هلال احمر استان در راستای اهداف جمعیت از جمله صلح و دوستی با طبیعت عنوان نمودند.

احمدی در پایان ضمن تشکر از همکاری تمامی دستگاه ها و اعضای جوان جهت شرکت در این طرح ها و نگهداری محیط زیست سالم عنوان نمودند امیدواریم میراث داران خوبی برای طبیعت و محیط زیست باشیم.