نشست حوزه معاونت جوانان با سرپرست جمعیت هلال احمر استان تهران

‎معاون و روسای ادارات معاونت امور جوانان جمعیت هلال احمر استان تهران با سرپرست جدید این استان نشستی برگزار کردند.

‎به گزارش رابط خبری معاونت امور جوانان جمعیت هلال احمر استان تهران ،معاونت جوانان با فتحی سرپرست جدید جمعیت هلال احمر استان تهران دیداری داشت که در این دیدار مباحث مختلف در حوزه ی جوانان مورد گفت و گو قرار گرفت.

‎پس از توضیحات طرح های مربوط به حوزه جوانان، فتحی با توجه به تجربه ی ده ساله ی خود در سمت معاونت جوانان در ادوار گذشته گفت: جمعیت هلال احمر استان تهران باید برند فعالیت های جمعیت باشد.حوزه ی جوانان به عنوان یکی از ارکان فعالیت های ماست و باید اهمیت زیادی به آن داده شود.

‎سرپرست جمعیت هلال احمر استان تهران افزود: از بین مهم و مهمتر بودن حوزه های کاری جوانان و فعالیت جوانان جزو مهمترین هاست و باید کانال جذب از طریق این حوزه باشد.

‎فتحی با توجه به اهمیت کانون های دانشجویی بیان داشت: باید کیفیت و کمیت کانون های دانشجویی را افزایش دهیم. باید بتوانیم فعالیت های این کانون ها را ارتقا دهیم و از پتانسیل بالای این جوانان استفاده کنیم.