رئیس سازمان جوانان هلال احمر : بر اساس تقسیم بندی های سنی، قریب به اتفاق جوانان هلال احمر متولدین بعد از رحلت امام هستند.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر یادآور شد: امام خمینی(س) در دورانی که نهضت را شروع کردند و بعد در دوران انقلاب، بیشترین تکیه شان به جوانان بود و تاکید داشتند که "امید من به شما دبستانی هاست." یکی از تکیه گاه های هلال احمر هم همین جوانان هستند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان هلال احمر به نقل از جماران، شهاب الدین صابونچی نیز در این مراسم گفت: بر اساس تقسیم بندی های سنی، قریب به اتفاق جوانان هلال احمر متولدین بعد از رحلت امام هستند. ولی حضور در حسینیه جماران از معدود برنامه هایی است که این جوانان با اشتیاق حضور پیدا می کنند.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر یادآور شد: امام خمینی(س) در دورانی که نهضت را شروع کردند و بعد در دوران انقلاب، بیشترین تکیه شان به جوانان بود و تاکید داشتند که “امید من به شما دبستانی هاست.” یکی از تکیه گاه های هلال احمر هم همین جوانان هستند.

وی تاکید کرد: اساس هلال احمر غیر دولتی بودن است و افتخار می کند که برای حرکت جوانان به سمت اصول ارزشمندی همچون خدمت، برنامه دارد. حفظ سلامت و کرامت انسانی، گسترش صلح و دوستی و کاهش آلام بشری از اهداف و برنامه های ما است.

صابونچی اظهار داشت: ۱۲ هزار نفر از جوانان جمعیت هلال احمر در ایام نوروز از برنامه های شخصی و خانوادگی خود زدند و کنار مردم بودند. همزمان سیل شد و در چند حوزه جمع آوری کمک، حضور در تیم های امدادی و حمایت های روانی و اجتماعی از آسیب دیدگان حضور پیدا کردند.

وی افزود: ۲۵ استان کشور درگیر سیل بودند و هنوز هم بعضی از استان ها درگیر هستند و هزاران نفر از جوانان جمعیت هلال احمر کنار خانواده های سیل زده بودند و علی رغم اینکه شاید جزو شرح وظایف آنها نباشد، بسیاری از این جوانان چکمه پوشیدند و بیل دست گرفتند و خانه های مردم را تمیز کردند.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در خصوص وضعیت موجود این سازمان نیز گفت: ۱۸ هزار کانون مختلف مرتبط با جوانان هلال احمر در کشور داریم که مهارت های امداد و نوع دوستی را یاد می گیرند و تمرین می کنند. این جوانان مهمترین سرمایه های کشور هستند و سعی خواهیم کرد از همه ظرفیت های آنها استفاده کنیم.