چگونه در توفان و‌ رعد و برق زنده بمانیم؟/ اینفوگرافیک

هواشناسی پیش‌بینی طوفان و رعد و برق برای بسیاری از استان‌های ایران کرده است. اما برای ایمن ماندن و زنده‌ماندن در هنگام رعد و برق و طوفان که در فصل بهار بیشتر اتفاق می‌افتد، چه باید کرد؟