برگزاری جشنواره سرودملی ماه پیشونی ویژه غنچه های هلال احمر در مازندرانلیلی احمدی معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان مازندران از برگزاری جشنواره سرودملی ماه پیشونی ویژه غنچه های هلال احمردر شعب استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان مازندران؛ احمدی در همین زمینه افزود: جشنواره سرود ماه پیشونی در شعب مازندران، با حضور مسئولان جمعیت هلال احمر و حضور اعضای کانون غنچه های هلال حداکثری مهد های کودک برگزار واعضاءسرود ها و نمایش مورد نظر را اجرا کردند.

وی تصریح کرد:این جشنواره با اهدافی همچون آشنایی اعضای غنچه های هلال احمر با اصول هفتگانه جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ بین المللی،آشنایی و گسترش اهداف بشر دوستانه نهضت هلال احمر،توسعه و ترویج کار گروهی با زبان کودکانه اجرا و این آثاربرای شرکت در جشنواره ملی ضبط و به دبیر خانه این جشنواره ارسال شد.

وی افزود:در این جشنواره آشنایی اعضای کانون غنچه های هلال احمربا زبان کودکانه شعر،سرود و نمایش با اهداف جمعیت هلال احمر و کارگروهی آشناشدند .
احمدی ضمن تشکر از مربیان و مدیران کانون های غنچه های هلال احمر گفت؛ کار مربیان و مدیرا ن مهد های کودک برای جمعیت هلال احمر ارزشمند است و در نهادینه کردن آموزش های هلال احمر در آینده ای نه چندان دور نتیجه ای عالی را به ارمغان خواهد آورد.