دیدار رئیس سازمان های جوانان و داوطلبان هلال احمر با اعضای شورای عالی خانه هنرمندان

رئیس سازمان جوانان هلال احمر و رئیس سازمان داوطلبان با برخی از اعضای شورای عالی خانه هنرمندان ایران دیدار و گفت‌وگو کردند.

شهاب‌الدین صابونچی  و محمد نصیری یکشنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه با برخی از اعضای شورای عالی و نمایندگان خانه‌ها و انجمن‌های هنری و مجید رجبی‌معمار، مدیرعامل خانه هنرمندان ایران دیدار و گفت‌وگو کردند.

این جلسه  با موضوع بهره‌مندی از ظرفیت‌های حوزه فرهنگ و هنر در خصوص آموزش و کاهش آسیب‌های روحی و اجتماعی در محل خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

مجید رجبی‌معمار در سخنان کوتاهی با تشکر از فعالیت‌های دو سازمان داوطلبان هلال احمر و سازمان جوانان هلال احمر در حادثه سیل اخیر گفت: خانه هنرمندان ایران وظیفه خود می‌دانست که از آغاز حادثه سیل در زمینه جمع‌آوری کمک‌های مردمی و برگزاری کمپین‌های حمایتی دست به فعالیت بزند تا با توجه به رسالت خود در موضوع امدادرسانی برای کمک به آسیب‌دیدگان این حادثه تلخ سهیم بار بخش دیگری از این نشست،

صابونچی نیز ضمن اشاره به آسیب‌های شدید روحی برای کودکان و نوجوانان در حادثه سیل بهار ۹۸، از چگونگی ارتباط از طریق تسهیل‌گران بومی با این کودکان و نوجوانان برای بهبود وضعیت روحی آنها خبر داد. همچنین  نصیری به ارائه گزارشی از فعالیت سازمان داوطلبان هلال احمر در مناطق آسیب‌دیده و چگونگی اسکان آسیب‌دیدگان پرداخت.