این ۳ کودک یک بازی برای آموزش ایمنی در برابر سیل، زلزله و آتش‌سوزی طراحی کرده‌اند/ فیلم

۴_۵۹۵۴۰۳۶۸۷۰۹۴۰۷۲۲۵۱۳