اعزام تیم های حمایت روانی سحر به روستاهای سیل زده خراسان رضوی


معاون جوانان هلال احمر خراسان رضوی از اعزام تیم های حمایت روانی سحر به روستاهای متاثر از سیل در خراسان رضوی خبر داد.

علیرضا معین زاده با اعلام این خبر افزود: تیم های سحر اعضا جوانان هلال احمر خراسان رضوی با هدف حمایت روانی از افرادی که در بارندگی های اخیر متحمل خسارت مالی وجانی شده بودند، به روستاهای سیل زده اعزام شدند.

وی اظهار داشت: تیم های حمایت روانی سحر خدماتی را در قالب برنامه های متنوع فرهنگی ،آموزشی از قبیل مشاوره ،آموزش کمکهای اولیه ، پناهگیری در زمان زلزله و برگزاری مسابقات وبرنامه های سرگرم کننده و مفرح ارائه نمودند.

اعزام ۲ تیم سحر به روستاهای سیل زده شهرستان سرخس

رئیس هلال احمر سرخس از اعزام ۲ تیم سحر اعضا جوانان هلال احمر این شهرستان به دو روستای سیل زده خبر داد.

محمدرضایی با اعلام این خبر افزود: تیم های سحرهلال احمر سرخس در دو مرحله به روستاهای سیل زده صمد آباد وچاله زرد اعزام شدند.

رئیس هلال احمرسرخس گفت:اولین تیم حمایت روانی سحر در ۱۰ اردیبهشت ماه جاری با همکاری۲۱ نفر از اعضا کانون جوانان وطلاب به مدت یک روز به روستای صمد آباد اعزام شد.

وی همچنین از اعزام یک تیم سحر به روستای چاله زرد خبر داد وگفت: این تیم حمایت روانی از ۲۰ نفر از اعضا کانون های جوانان وروستایی این شهرستان و ۲ روانشناس تشکیل شده است.