اختتامیه نخستین رویداد ایده پردازی ملی فناوری امداد و نجات

مراسم اختتامیه نخستین رویداد ملی کارآفرینی و فناوری در حوزه امداد و نجات و خدمات داوطلبانه شامگاه جمعه درهفته هلال احمر و صلیب سرخ در مجتمع توانبخشی این جمعیت برگزار شد.