گزارش تصویری // آغاز نخستین رویداد ملی کارآفرینی و فناوری در حوزه امداد و نجات و خدمات داوطلبانه

نخستین رویداد ملی کارآفرینی و فناوری در حوزه امداد و نجات و خدمات داوطلبانه صبح امروز و در روز نخست هفته هلال احمر آغاز بکار کرد

 

عکس : محمد جواد زاده