یاری رسانی جوانان بشردوست استان قزوین در مناطق سیل زده استان لرستان


دکترشهاب الدین صابونچی رئیس سازمان جوانان و سعید بابایی معاون دانش آموزی سازمان جوانان از مناطق سیل زده پلدختر بازدید و با جوانان بشردوست و فعال استان ها در منطقه دیدارکردند.

دکتر صابونچی در دیدار با جوانان بشردوست استان قزوین که برای یاری لرستان عرق می ریختند، از آنها قدردانی نمود و این همدلی ها را مشق
مهربانی دانست.

گاهی اوقات تو نمیتوانی تیتری برعکسی، داستانی یا دلنوشته ای بگذاری. اینطور مواقع بهتر است تیتر آن “خود نامی بر آن بگذارید” باشد.

اگرچه خود نامی بر آن بگذارید، نام نمایشنامه ای از استاد ابراهیم فرخمنش است که در سه اپیزود نوشته شده است؛ ولی جا دارد تا این، تیتر خیلی از رخدادهای انسانی باشد.

سیلی که آمد و برد، فقط یک اپیزود از این قصه است. سیلی که آمد و آورد اپیزود دیگری است و … این عکس ها از اپیزود دوم قصه سیل است.
سیلی که آمد و آورد. پس ” خود نامی بر آن بگذارید.