راه خدا؛ خدمت همچنان در خوزستان ادامه دارد

رئیس جمعیت هلال احمر اهواز از اعزام اکیپ پزشکی راه خدا جهت ارائه خدمات به مناطق آسیب دیده از سیل خبر داد.

به گزارش روابط عمومی، محسن شیخی علیزاده گفت: با همت کانون فعالیت های جهادی و کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به ساکنین آسیب دیده از سیل در روستاهای شنه، محرزی، عبیات، حفار غربی و حفار شرقی از توابع شهرستان خرمشهر، خدمات پزشکی ارائه شد.

 وی افزود: ساکنین روستاهای یاد شده ویزیت عمومی و تخصصی در زمینه اطفال، پزشکی عمومی، مامایی و پرستاری و نیرخدمات درمانی رایگانی دریافت کردند همچنین کارشناسان بهداشت نیز برخی نکات بهداشتی را به اهالی این مناطق آموزش داده و مواردی را در راستای ارتقا سطح بهداشت منطقه یادآور شدند.

علیزاده با بیان اینکه در این اقدام داوطلبانه  تعداد ۱۵۳ ویزیت تخصصی و عمومی انجام شد  که از این تعداد ۶۸ ویزیت در حوزه  اطفال، ۲۵ ویزیت در حوزه مامایی و ۶۰ ویزیت عمومی بوده است و دو نفر نیز برای جراحی و اقدامات تخصصی تر به اهواز ارجاع داده شدندتصریح کرد:  تعداد نسخه های دارویی انجام شده ۱۱۲ مورد بود و ۵۵ نوع دارو مختلف در اختیار بیماران قرار گرفت که تامین داروهای مورد نیاز از طریق خیرین عرصه سلامت بود.

  رئیس جمعیت هلال احمر اهواز در پایان عنوان کرد: کارشناسان بهداشت حاضر در این برنامه نیز، آموزش های بهداشتی لازم را به کودکان این روستاها ارائه دادند ضمن اینکه هدایایی به این کودکان داده شد.

اردوی جهادی به همت کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه علوم پزشکی شوشتر درمناطق سیل زده برگزار شد

رئیس جمعیت هلال احمر شوشتر از برگزاری اردوی جهادی پزشکی درمناطق سیل زده شعبیه وگوریه توسط کانون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی این شهرستان خبر داد.

محمدعلی آهنگرشوشتری گفت: باهمت کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه علوم پزشکی شوشتر به ساکنین آسیب دیده مناطق شعبیه وگوریه خدمات پزشکی ارائه شد.

وی تصریح کرد؛ساکنین محل های یاد شده  ویزیت عمومی وتخصصی درزمینه  پوست، داخلی،پزشک عمومی وماما ویزیت و نیز  توزیع داروی رایگان بین مراجعه کنندگان انجام شد

آهنگر شوشتری در پایان با اشاره به اینکه در این اردوی جهادی کانون دانشجویی هلال احمر، بسیج جامعه پزشکی و معاونت فرهنگی دانشکده علوم پزشکی این شهرستان  همکاری های لازم را داشتند اظهار کرد ابتدا دربیمارستان محل شعبیه وسپس کمپ بنه کاظم مستقرشده بعلاوه ویزیت و توزیع داروی رایگان درراستای ارتقا سطع بهداشت برخی نکات بهداشتی را به اهالی این منطقه یادآورشدند.