آماده باش جوانان خوزستانی در بحران


اعلام آمادگی حضور اعضا سازمان جوانان در قالب تیم‌های نیکوکاری در مناطق سیل زده خوزستان.

به گزارش روابط عمومی خوزستان، معاونت امور جوانان علی پهلوان با اشاره به حضور سعید بابایی معاون سازمان جوانان در این استان جهت بررسی وضع کنونی سیل زدگان و اردوگاه‌های اضطراری گفت : به همراه سعید بابایی، رئیس اداره دانشجویی و جوانان و دبیران مجمع استانی از مناطق سیل زده ملاشیه و الهایی بازدید شد که در مورد وضعیت فعلی و ارائه راهکار جهت ورود اعضا سازمان جوانان به مناطق متاثر از سیل گفت‌وگو صورت گرفت.

سعید بابایی طی نشست هماهنگی و ساماندهی تیم‌های نیکوکاری با بیان اینکه باید از ظرفیت جوانان در بحران استفاده شود تصریح کرد: میتوانیم از جوانان کارآمد و کاربلد در قالب تیم های سحر ، نیکوکاری و سلامت در اردوگاه‌ها جهت کمک‌رسانی به خانوارهای سیل زده بهره مند شویم.

وی گفت: بر اساس پیشنهادات ارائه شده در این نشست و بازیدهای میدانی امیدواریم به‌زوری سازوکار حضور جوانان در مناطق سیل زده در قالب‌ تیم‌های مذکور استفاده کنیم.

معاون دانش‌آموزی سازمان جوانان بیان کرد: ظرفیت وسیع سازمان جوانان و نیروهای تازه نفس خبره پتانسیلی است که می‌توان از آن بعنوان بازوی امدادگران بهره گرفت تا روند خدمات رسانی سریع و مطلوب‌تر انجام گیرد.