گرامي داشت روز جهاني مساجد

اطلاعیه به استان ها

ضمن تبريك به مناسبت فرا رسيدن ماه مبارك رمضان و قبولي طاعات و عبادات، در راستاي گرامي داشت روز جهاني مساجد (30 مرداد ماه) برنامه هاي ويژه كانون غنچه هاي پيشاهنگ هلال جهت اجرا در مهدهاي كودك هميار با سازمان جوانان هلال احمر به اطلاع می رسد.

 

هدف:

– آشنايي و انس گرفتن كودكان با مسجد به عنوان يك مكان مقدس جهت انجام فرايض ديني.

 

برنامه ها:

اهداء كتابهاي دعا، مناجاتنامه، قرآن مازاد در منازل توسط غنچه هاي پيشاهنگ هلال به مسجد نزديك محل سكونت يا مهد كودك.

– غبارروبي و مرتب نمودن وسايل موجود در مساجد توسط غنچه هاي پيشاهنگ هلال.

– برگزاري مسابقه اذان و اقامه يا يك سوره از قرآن براي غنچه هاي پيشاهنگ هلال و اهداء جوايز به نفرات برگزيده.

 

نكات مورد توجه:

گزارش تصويري و توصيفي و آماري مربوط به انجام برنامه هاي اين روز حداكثر تا يك ماه پس از اجراي برنامه ها، به صورت جامع به معاونت پيش دبستاني و دانش آموزي (اداره پيش دبستاني) سازمان ارسال گردد.

– كليه اعضاء ملبس به  لباس كانون غنچه هاي پيشاهنگ هلال باشند.