- سازمان جوانان جمعیت هلال احمر - http://rcsy.ir -

ارائه خدمات جوانان آذربایجان شرقی به ۵۵ هزار مسافر نوروزی

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی؛ دکتر فرزاد کریمیان معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی تشریح کرد: با گذشت حدود ۱۰ روز از آغاز رسمی نوزدهمین طرح ملی خدمات نوروزی جمعیت هلال احمر، ۱۰۰۰ نفر از اعضای جوانان استان در این طرح مشارکت کرده اند که از این تعداد ۳۷۸ نفر از خواهران و ۷۰۸ نفر از برادران بوده اند.
کریمیان ادامه داد: در این ده روز؛ بیش از ۵۵ هزار مسافر به ۴۳ پست ثابت و سیار در سراسر استان پهناور آذربایجان شرقی مراجعه کرده اند و از خدمات مختلف ایستگاه‌های سلامت، فضاهای دوستدار کودک و خیمه‌های نماز بهره مند شده اند و یا به پویش ملی بهرفت پیوسته اند و برای بهبود رفتارهای ترافیکی در طول سفر متعهد رعایت قوانین و اصول ایمنی شده اند.
معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی در ادامه افزود: ۵۵ هزار مسافری که به پست های مختلف در استان آذربایجان شرقی مراجعه نموده‌اند از اقلام مختلف توزیعی، آموزشی و انگیزشی نیز بهره مند شده و از ابتکارات متعدد پست های نوروزی استفاده کرده اند.
وی در پایان گفت: در نوزدهمین دوره از طرح نوروزی نیز همچون سال های گذشته بیشترین مشارکت از اعضای کانون‌های جوانان این استان بوده است و اعضای کانون‌های دانشجویی، دانش‌آموزی، طلاب، روستایی و غنچه‌های هلال احمر نیز در اجرای هرچه بهتر طرح ملی خدمات نوروزی هلال احمر سهیم بوده اند.