گزارش تصویری// اجرای طرح پیمان در پایگاه های طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی