گزارش تصویری// دوستدار کودک، فضایی با نشاط برای مسافران نوروزی سراسر کشور