پیوستن عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس به پویش بهرفت/نیازمند پویش های ملی برای بهبود فرهنگ ترافیک هستیم

نماینده مردم شهرستان های تربت حیدریه، زاوه و مه ولات با حضور در پست نوروزی شهید وطن پرست به پویش ملی بهرفت پیوست.

سعید باستانی در حاشیه این بازدید گفت: سال گذشته بیش از ۱۷ هزار نفر در تصادفات جاده ای جان خود را از دست دادند.

وی تصریح کرد: داشتن صرفا جاده مناسب به منزله کاهش حوادث ترافیکی نیست و در کنار این موضوع باید به رفتار و فرهنگ ترافیکی نیز توجه شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن عنوان کرد: اگر رفتار ترافیکی بهبود یابد و در کنار آن به سمت رعایت قوانین برویم قطعا شاهد کاهش تلفات و تصادفات جاده ای هستیم.

وی یادآورشد: تشکیل پویش بهرفت« بهبود رفتار ترافیکی» به نوعی آموزش به شهروندان برای تغییر رفتار آنها در هنگام رانندگی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پویش ملی «بهرفت»تلنگری برای مسئولان در جهت بهبود وضعیت جاده ها و صنایع خودروسازی است ادامه داد: برای کاهش تصادفات جاده ای باید به سه حوزه سخت افزاری شامل توجه به جاده ها و صنایع خودرو ساز، نرم افزاری شامل فرهنگ سازی و آیین نامه ها و دستورالعمل ها توجه جدی شود،اظهارداشت:تشکیل پویش “بهرفت” اقدامی مهم و تاثیر گذار در جهت تقویت زیرساخت های حوزه نرم افزاری برای کاهش حوادث رانندگی محسوب می شود.

وی با بیان اینکه این کمپین باعث بروز بارش افکارعمومی و ایجاد سوال برای مردم در حوزه سخت افزاری یعنی وضعیت جاده ها و ساخت خودروهای با کیفیت می شود، تصریح کرد: ازسویی ایجاد این کمپین باعث شده تا یک چالش فکری برای مردم نسبت به کاستی های موجود در حوزه قوانین و دستورالعمل ها ایجاد شود.

وی عنوان کرد:مهمترین ویژگی این کمپین بارش افکاری است که در جامعه ایجاد می شود و مردم به عنوان مطالبه گر، پیگیری بیشتری در مورد بهبود وضعیت جاده ها، تولید خودروی باکیفیت و وضع قوانین موثر می کنند.

وی با بیان اینکه نیازمند به پویش ملی برای بهبود رفتار ترافیکی هستیم، خاطرنشان کرد: امیدواریم امسال با فراگیری پویش بهرفت شاهد کاهش حوادث ترافیکی باشیم.