گزارش تصویری// پیوستن مردم و مسئولان به پویش ملی بهرفت در سراسر کشور