گزارش تصویری// افتتاحیه طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی در سراسر کشور