جلسه انتخاب تسهیلگران و تشریح “طرح توانمندسازی با رویکرد کسب و کارهای خرد” در کرمان برگزار شد


جلسه انتخاب، مصاحبه و تشریح طرح توانمندسازی با رویکرد کسب و کارهای خرد با حضور اعضای جوانان طرح ملی پیمان جمعیت هلال احمر استان کرمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان کرمان؛ جلسه مصاحبه، انتخاب و تشریح طرح توانمندسازی با رویکرد کسب و کارهای خرد با حضور ۲۳ نفر از اعضای جوانان طرح ملی پیمان جمعیت هلال احمر استان کرمان برگزار شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان در این جلسه با اشاره به اهمیت موضوع پیشگیری از آسیب های اجتماعی بیان کرد: همه دستگاه ها در این حوزه تلاش ها و برنامه های زیادی اجرا کردند اما روند رشد آسیب های اجتماعی صعودی است.

رضا فلاح با اشاره به نقش اصلی هلال احمر در امر امدادرسانی در بحران های طبیعی افزود: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبر انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر جمهوزی اسلامی ایران به بحران های اجتماعی نیز ورود پیدا کرده است.

فلاح با اشاره به دغدغه مسئولین و مردم در حوزه آسیب های اجتماعی خاطرنشان کرد: امروز باید از سنین خردسالی، کودکان را آموزش و آگاهی دهیم.

وی با اشاره به نگاه ویژه مسئولین به کسب و کارهای خرد تصریح کرد: اهمیت اشتغال کسب و کارهای خرد به عنوان کسب و کارهای پیشرو، انگیزه های اعضای جوان را ارتقاء می بخشد.

لازم به ذکر است این جلسه با هدف آموزش، تربیت تسهلیگر، تیم سازی و تاکید بر سرمایه های اجتماعی در جهت توازن محلات، بسترسازی و ظرفیت سازی در ایجاد بازارهای محلی در راستای توسعه و هم افزایی خوشه های محلی با همکاری شرکت کاردوک در محل جمعیت هلال احمر استان کرمان برگزار شد.