دستـورالـعمل جهاد رمضان

برگزاري اردوهاي جهادي با توجه به ماهيت بشردوستانه آن يكي از برنامه هاي ارزشمندي است كه پس از انقلاب توسط ارگانها وسازمانهاي مختلف  باتوجه به دامنه آسيب پذيري مناطق محروم در ابعاد مختلف (حوادث وبلاياي طبيعي،بهداشتي،اجتماعي،عمراني،فرهنگي و…)به اشكال مختلف اجرا گرديده است.

دستورالعمل طـرح كـاروان نيـكوكـاري با رويكرد اجتماع محور (جهاد رمضان) در معاونت جوانان و دانشجویی سازمان جوانان هلال احمر تدوین شد.

 

برای مشاهده متن کامل دستورالعمل (PDF) اینجا کلیک کنید.