معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان یزد خبر داد: برگزاری جلسه هم اندیشی کارشناسان و مسئولین مراکز امور جوانان هلال احمر استان یزد

جلسه هم اندیشی کارشناسان و مسئولین مراکز امور جوانان هلال احمر استان یزد با حضور معاون امور جوانان هلال احمر استان یزد در سالن کنفرانس هلال احمر استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان یزد ؛ در ابتدای جلسه کارشناسان جوانان شعب عملکرد یکساله خود را بیان و برنامه های شعب خود را برای سال آینده تشریح نمودند.

سید جواد میرحسینی معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان یزد در این جلسه اظهار داشت: جلسه هم اندیشی کارشناسان و مسئولین مراکز امور جوانان هلال احمر استان یزد با هدف آسیب شناسی و ارتقا سطح کیفی برنامه ها و فعالیت های جوانان و بررسی نقاط قوت و ضعف کانون ها و همچنین طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی برگزار شد.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان یزد گفت : نشست هایی با کارشناسان جوانان و با هدف تعامل بیشتر دستگاه های اجرایی با برنامه های جوانان هلال احمر برگزارتا اهداف و برنامه های جوانان از جمله نوزدهمین طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی تشریح شود.

میرحسینی بیان داشت: با توجه به مباحث طرح شده به اولویت برنامه ریزی جهت نیازمندیهای آموزشی به کارشناسان و مسئولین امور جوانان، ارائه راه کارهای مناسب جهت اجرای برنامه های پیش رو در سال ۹۸ در خصوص جذب و نگهداری اعضای حوزه جوانان و برنامه ریزی به منظور توانمندسازی اعضا در راستای کار آفرینی کارشناسی شده تاکید شد.

در ادامه جلسه کارشناسان شعب انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح نمودند.

در پایان این نشست با اهدا لوح تقدیر و هدایای از کارشناسان جوانان شعب تقدیر شد.