درخت کاری جوانان تهران ادامه دارد


در هفته ی درخت کاری، اعضای جوانان و غنچه های جمعیت هلال احمر ورامین، پیشوا و دماوند اقدام به کاشت درخت با همکاری رییس شعبات و مسئولین خود کردند.

به گزارش رابط خبری امورجوانان جمعیت هلال احمر استان تهران، به مناسبت فرا رسیدن روز درخت کاری، اعضای جوانان و غنچه های جمعیت هلال احمر شهرستان ورامین با شعار “درخت را با قلب می کارند نه با دست‌ ” نهال هایی را کاشته و آبیاری کردند .در امتداد این فعالیت اعضا جوانان با یکدیگر هم قسم شدند که حداکثر تلاش را برای ثمر دادن این نهال ها به کار بندند.

از ویژگی های شاخص این عمل زیبا، حضور ریاست شعبه در کنار اعضا و کمک به کاشت درختان بود که باعث ترقیب هرچه بیشتر اعضا، به انجام این کار و همچنین افزایش صمیمیت بین اعضا و پرسنل شد

در هفته ی درخت کاری، اعضای جوانان و غنچه های جمعیت هلال احمر ورامین، پیشوا و دماوند اقدام به کاشت درخت با همکاری رییس شعبات و مسئولین خود کردند.

در این اعضای جوانان ورامین با حضور در کانون غنچه های هلال با توضیح اهمیت حفظ طبیعت و درخت کاری به کودکان نحوه ی کاشت درخت و آب یاری را یاد دادند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان پیشوا در مراسم درختکاری با گرامی داشت این روز و هفته منابع طبیعی در جمع کارمندان و اعضای جوانان اظهار داشت: امیدوارم در هفته درختکاری همه اعضا و خانواده های ایشان در موضوع مهم درختکاری که برای نفس سلامت جامعه و زنده نگهداشتن طبیعت اهمیت دارد، با همه ی توان مشارکت کنند.

رابطی گفت: امروز برای سلامت جامعه و نشاط خود، خانواده و ادامه ی حیات، نیاز به محیط زیست سالم داریم که بخش بزرگی از این مسأله به درختکاری بازمی گردد.

در این مراسم اعضا همگام با کارمندان جمعیت هلال احمر شهرستان پیشوا اقدام به کاشت ۵۰ اصله نهال میوه کردند.

همچنین درخت کاری به بهانه دوستی با طبیعت به مناسبت هفته منابع طبیعی و درختکاری، توسط کانون دانش آموزی جوانان هلال احمر در پایگاه چناران شهرستان دماوند برگزار شد.

با توجه به این گزارش جمعیت هلال احمر شهرستان دماوند در هفته منابع طبیعی، با حضور اعضای کانون دانش آموزی با شعار زمین سبز آسمان آبی با حضور رئیس، مسئول جوانان و جمعی از کارمندان و امدادگران جمعیت هلال احمر شهرستان دماوند به کاشت ۱۲۰ اصله نهال در پایگاه چناران اقدام کردند.

نورمحمدی مسئول جوانان هلال احمر دماوند گفت: هدف از کاشت نهال توسط کانون دانش آموزی این بود که به محیط زیست خود احترام بگذارند و در کنار هم لذت همکاری برای یک کار زیبا و مشخص و نیز کار گروهی را تجربه کنند.