جوانان هلال احمر بهترین ظرفیت برای پیشگیری موثر از اعتیاد

دبیرستاد مبارزه با مواد مخدر استان کهگیلویه وبویراحمد از تلاشها واجرای برنامه های پیشگیرانه در زمینه مواد مخدر در طول سال1397 تشکر وقدر دانی کرد.

به گزارش رابط خبری معاونت امور جوانان جمعیت هلال احمراستان کهگیلویه وبویراحمد؛ در راستای آماده سازی وتوان افزایی اعضا در اجرای طرح بهرفت۹۸ جلسه ای با حضور دبیران کانون های دانشجویی و جوانان سراسر استان با موضوع آسیب های اجتماعی و مواد مخدر برگزار گردید.

در این جلسه سید ناصر رضایی دبیرستاد مبارزه با مواد مخدر استان به عنوان سخنران جلسه ضمن قدردانی از همه ارکان جمعیت هلال احمر، برنامه وطرح های اجرا شده این جمعیت در طول سال ۱۳۹۷ را پررنگ ،موثر وکاربردی خواند وبا اشاره به تهدیدات جدید جوانان در زمینه های آسیب های اجتماعی وشیوه های نوین اعتیاد، ظرفیت دبیران کانون های هلال احمر را باتوجه به ارتباط مستقیم با قشر دانشجو ودانشگاهی و جوانانی که در خوابگاههای دانشجویی زندگی می کنند وخیل عظیم جوانان در سطح شهرستانها در طول اجرای برنامه های متنوع با رویکرد گوناگون جمعیت هلال احمر را یکی از ویژه ترین ومناسبترین فرصت ها برای مبارزه و پیشگیری از مواد مخدر در کشور دانست.

دبیر ستاد مبارزه با موادمخدر استان کهگیلویه وبویراحمد در ادامه جلسه گزارش مفصلی از انواع اعتیادهای جدید وموادمخدر تازه تولید شده و آمار کاملی از درصد های اعتیاد در میان همه اقشار ومناسب اجتماعی وفرهنگی را جهت بالا بردن سطح دانش وحساسیت دبیران واعضای هلال احمروهمچنین برای پی بردن به اهمیت فعالیت های هلال احمر در طوی سال باالاخص طرح ایمنی وسلامت مسافرین نوروزی در ایام عید ومکالمات مستمر جوانان با مسافرین از همه قشر وهمه نقاط ارائه داد.

در این جلسه که در دفتر مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان برگزارشد جمعی از شورای معاونین، روسای شعب، کارشناسان امور جوانان ،نماینده ولی فقیه، مسول حراست ومدیرعامل جمعیت هلال احمر استان حضور داشتند ودر پایان به پرسش ها و مسایل دبیران واعضا در خصوص برنامه های پیشگیرانه وطرح بهرفت ۹۸ پاسخ داده شد.