پوسترها و بنرهای طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی ۹۸

پوستر ها و بنرهای لازم جهت تبلیغات و احداث پایگاه های نوزدهمین دوره اجرای طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر را از این قسمت دریافت کنید.

* پوستر ۷۰ *۵۰ طرح اصلی: دانلود

* بنر ۵۰۰* ۳۰۰ طرح اصلی: دانلود

* بنر ۴۰۰ * ۳۰۰ عمودی طرح اصلی: دانلود  

* بنر ۱۰۰ * ۳۰۰ افقی چادر : دانلود 

* کتابچه رنگ آمیزی غنچه های هلال : دانلود

* پوستر ششمین جشنواره  نقاشی صلح و دوستی (انگلیسی) : دانلود

* پوستر ششمین جشنواره  نقاشی صلح و دوستی (فارسی) : دانلود 

* نقاشی صلح و دوستی فرم خام : دانلود

* پوستر فضای دوستدار کودک : دانلود

* پوستر غنچه های هلال همیار هلال احمر : دانلود

* پیکسل فضای دوستدار کودک : دانلود

* پوستر طرح بهرفت (میثاق نامه): دانلود

 

به روز رسانی می شود …