توانمند سازی محلی با رویکرد توسعه کسب و کارهای خرد در سیستان و بلوچستان


معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان از برگزاری سمینار توجیهی_آموزشی ۱۰۰ نفر از جوانان هلال احمر شهرستان های پنج گانه منطقه سیستان، میرجاوه و زاهدان در رسته پوشاک خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان، علیرضا میری معاون امور جوانان استان گفت:طرح توانمندسازی محلی بارویکردتوسعه کسب وکارهای خرد درراستای اجرایی شدن برنامه های مقابله وکاهش آسیبهای اجتماعی است.

وی هدف از برگزاری این کارگاه ها را ایجاد و توسعه نهادهای محلی مشارکتی با محوریت کسب و کارهای خرد، ایجاد درآمد برای ساکنان مناطق محروم و کمتربرخوردار و ارتقای کیفیت اقتصادی – اجتماعی زندگی و معیشت مردم این مناطق برشمرد.

مهندس فیروزفر مشاور رییس جمعیت هلال احمر کشور ساختار تشکیلاتی برگزاری این کارگاه ها را شامل گروه هدف، گروه مشارکت محلی، مشاور طرح و تسهیلگران محلی عنوان کرد و گفت: گروه هدف این کارگاه ها افراد کم درآمد و آسیب پذیر در مناطق عمدتا روستایی و یا مناطق محروم هستند.

وی افزود: پایه اصلی طرح بر ایجاد و سازماندهی یک نهاد محلی استوار است که با ذیربطان و ذینفعان و پیشروان بازار در تعامل هستند. عنوان این نهاد گروه مشارکت محلی است که شامل ۱۰ تا ۱۲ نفر می شود.

وی با بیان اینکه مشاور طرح، شرکت دانش پژوهان کاردوک است، اظهارکرد: مشاور طرح مسئولیت آموزش، مدیریت، مشاوره، ظرفیت سازی، هدایت و نظارت تسهیلگران محلی را برعهده دارد.

میری معاون امور جوانان استان در خصوص برگزاری کارگاه های کارآفرینی و مبانی کسب و کار سازمان جوانان هلال احمر ایران ادامه داد: تسهیلگران محلی، اعضای داوطلب جوانان هستند که به طور مشترک توسط مشاور طرح و جمعیتهلال احمر استان، شناسایی و انتخاب می شوند و در راستای اجرای طرح، در سطح ملی، تحت هدایت و نظارت مشاور طرح، بکارگیری می شوند.

وی مراحل برگزاری کارگاه های کارآفرینی و مبانی کسب و کار را در پنج مرحله ذکر کرد و توضیح داد: مرحله اول، کسب و کارهای دارای قابلیت توسعه در استان و شهرستان از طریق استفاده و جمع بندی مطالعات پیشین مرتبط با اشتغال و بازار کار و در نهایت، با تعیین رسته های اولویت دار اشتغالزا میسر است.

میری مرحله دوم را بسیار حساس دانست و افزود: این مرحله شامل شناسایی ویژگی های کلی جامعه هدف و بررسی پتانسیل همکاری جامعه هدف در رسته های اولویت دار است.

وی مرحله سوم را تحلیل نیازمندی های توسعه رسته ها براساس تحلیل سیستم کسب و کار و شبکه سازی در طول زنجیره ارزش عنوان کرد.
میری در ادامه افزود : در مرحله چهارم، شبکه سازی مشاغل خرد در قالب گروه مشارکت محلی و ایجاد روابط قراردادی بین جامعه هدف با پیشروهای حاضر در طول زنجیره ارزش در دستورکار قرار دارد.

معاون امور جوانان استان افزود: ارائه خدمات برای ارتقای توانمندی های جامعه هدف همچون آموزش، توانمندسازی، تامین مالی، تامین تجهیزات، تامین زیرساخت و مجوز های فعالیت براساس تحلیل های انجام شده و نیازمندی های توسعه فعالیت در هر کسب و کار و هر منطقه را پنجمین مرحله اجرای کارگاه های کارآفرینی و مبانی کسب و کار بیان کرد.