حضور مجامع در اجلاسیه روسای شعب مجالی برا معرفی پتانسیل جوانان/جوانان پرچمدار فتح قله‌ی شعار جوانان باوری

سالیان متمادی است که در محافل و مجالس مختلف کشور از جوان محوری و جوان باوری سخن به میان آمده اما در این بین جمعیت هلال احمر منادی و پرچمدار این امر شده است.

در این بین سازمان جوانان از هیچ کوششی برای تحقق این هدف دست نکشیده و هر نقطه‌ی کوری را به فرصت تبدیل کرده تا با دعوت از جوانان در محافل مختلف اعضا خود را برای عرصه‌های مدیریتی کشور آماده سازد.

اجلاسیه سراسری روسای شعب سراسر کشور چندی پیش برگزار و اعضا‌ء شورای مرکزی کانون‌های جوانان و دانشجویی به نمایندگی از سازمان جوانان در آن حضور پیدا کرده تا ضمن پرداختن به امور محوله بتوانند سازوکار و نقش اصلی این سازمان را به روسای شعب گوشزد و به مسولان عالی رتبه یادآوری کنند که به اذعان رئیس سازمان جوانان، نمایندگان حاضر به خوبی به این نقش فائق آمدند.

مصاحبه رابطان خبری سازمان جوانان رئیس با دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران، رئیس و دبیر کل جمعیت هلال احمر، مدیران عامل و برخی از روسای شعب گواه روشنی بر اثر بخشی حضور جوانان در عرصه‌ها و ماموریت‌های مختلف جمعیت است که پر واضح و است سازمان نقشه مسیر را به درستی پیموده و در حال حاضر موفق شده در آغاز مسیر استراتژی ۲۰۲۰ و yes این اهداف را تحقق بخشد و جمعی از دبیران را آماده حضور در رده‌های مختلف سازد.

حضور موثر یقه آبی‌ها در این اجلاس به همه‌ این امر را مسجل ساخت که اعضا سازمان جوانان در کنار نمایندگانشان می‌توانند در رده‌های مختلف حضور و به ایفای نقش موثر پرداخته تا پرچم آبی این سازمان را پیش از همه بر بام قله‌ی جوان باوری به اهتزاز درآورند.

این حضور به دستور رئیس جمعیت هلال احمر در نشست ویدئو کنفرانسی بمناسبت سالروز تاسیس سازمان جوانان مبنی بر ایجاد ارتباطات شبکه‌ای، علاوه بر معرفی چهره به چهره توسط اعضاء شورای مرکزی با استفاده از ظرفیت فضای مجازی منتج به این شد که اکنون نیز ارتباط شبکه‌ای منظم و ساختارمند با روسای شعب سراسر کشور ایجاد و در حال پیشرفت و معرفی قابلیت‌های سازمان جوانان شد.

کلام آخر….

شورای مرکزی کانون‌های جوانان و دانشجویی فرصتی بی نظیر بود که ایجاد و اکنون نیز می‌تواند با هدایت رئیس سازمان جوانان به عالی‌ترین سطح خود برسد زیرا این افراد دست‌چین و منتخبان جوانان سراسر کشور هستند و می‌توان با بهره‌گیری از نیروی جوانی و افکار خلاق با سوق آن برای نیل به اهداف والای سازمان بهره جست.

حضور موثر و ایفای نقش‌های مهم می‌تواند به معرفی پتانسیل‌های بالفعل سازمان کمک شایانی کند و با یاری گرفتن از مجامع کشوری و استانی در صرف هزینه‌های متفاوت صرفه جویی و مدیران کاربلدی تربیت کرد.

رئیس سازمان جوانان، معاونین و روسای ادارات می‌توانند با شناسایی توانمندی بالقوه‌ اعضا شورای مرکزی در زمینه‌های مختلف آن‌ها را در بازه‌ زمانی معینی پرورش و در راه پیشبرد اهداف سازمانی از آن‌ها بهره گرفت.

مهدی مستوی – دبیر شورای مرکزی کانون های جوانان استان خوزستان و عضو شورای مرکزی کانون های جوانان سازمان جوانان