برگزاری مصاحبه تسهیلگران “طرح توانمندسازی محلی با رویکرد توسعه کسب و کارهای خرد”در قم


با حضور نمایندگانی از شرکت دانش پژوهان کاردوک و معاون و کارشناس مرکز امور جوانان هلال احمر استان قم مصاحبه تسهیلگران"طرح توانمندسازی محلی با رویکرد توسعه کسب و کارهای خرد " در مرکز امور جوانان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان قم؛ محمد مصباحی اظهار کرد: با هدف توسعه نهادهای محلی مشارکتی با محوریت “ایجاد کسب و کارهای خرد و کوچک در مناطق هدف” که منتج به ارتقای کیفیت اجتماعی – اقتصادی زندگی و معیشت آنان می شود، مصاحبه “طرح توانمندسازی محلی با رویکرد توسعه کسب و کارهای خرد ” در مرکز امور جوانان برگزار شد.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر قم تصریح کرد: در این طرح، اعضای پذیرفته شده کانونها به عنوان تسهیلگران اجرایی این طرح؛ مداخلات محلی و فرآیند تشکیل و توانمندسازی گروههای مشارکت محلی، توسط تسهیلگران محلی را با هدایت مجری طرح انجام می دهند.

وی با اشاره به اینکه شاخصهای ارزیابی تسهیلگران محلی، در مصاحبه شامل موارد مختلفی بود افزود: داشتن سابقه کاری یا تحصیلی مرتبط با موضوع طرح و علاقه به همکاری در اجرای طرح، آشنایی کافی با شرایط اجتماعی و اقتصادی مناطق هدف، ساکن شهر محل اجرای طرح، تعهد حداقل سه ساله برای همکاری در اجرای طرح با ارایه تضمین معتبر و همچنین، داشتن حسن سابقه در منطقه و قبولی در مصاحبه تخصصی و اینکه از اعضای باتجربه و باسابقه جوانان باشند، از شروط قبولی اعضا برای همراهی در این طرح بود.

مصباحی با بیان اینکه  متولدین سالهای ۱۳۷۳-۱۳۶۳ در اولویت سنی تسهیلگران محلی طرح قرار داشتند یادآور شد: رشته های تحصیلی اولویت دار برای تسهیلگران محلی طرح مجموعه علوم اجتماعی، روانشناسی، مدیریت، مددکاری و مجموعه اقتصاد در تمام گرایشها بود.

یادآور می شود؛  این مصاحبه توسط نمایندگانی از شرکت دانش پژوهان کاردوک و معاون و کارشناس مرکز امور جوانان هلال احمر استان قم برگزار شد.