مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان هرمزگان: حضور۱۹۵ تیم در هفتمین مرحله شهرستانی المپیاد آماده در هرمزگان

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان هرمزگان گفت: باهدف توسعه و ترویج ظرفیت های خود امدادی در میان دانش آموزان ملی دادرس و المپیاد آماده درحال برگزاری است.

علی اعمی برنطین تصریح کرد: با اتمام طرح ملی دادرس و انتقال مفاهیم آموزشی امدادی به دانش آموزان اعضای تیم های دادرس در مرحله شهرستانی همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی در هفتمین المپیاد آماده با یکدیگر به رقابت پرداخته و دانستنی های امدادی خود را محک خواهند زد.

اعمی ایراد کرد: دانش آموزان پس از گذراندن آموزشهای طرح ملی دادرس (دانش آموز آماده در روزهای سخت) در مسابقات آمـاده ( المپیـاد مهـارت هـای امـدادی  دادرسان هلال احمری ) به رقابت با یکدیگر میپردازند.

وی افزود: مرحله مقدماتی مسابقات آماده یکی از برنامه های آموزشی و تربیتی اسـت کـه بـا تأکیـد بـر آموزش قبل از اجرای مسابقات و به منظور تعیین تیمهای آماده برتر در ۳سطح درون مدرسه ای، ناحیه ای و شهرستانی برگزار مـی گـردد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان هرمزگان افزایش سطح ایمنی و کاهش خطرپذیری مدارس کشور با تکیه بر تربیت تیم های دانش آموزی آماده برای مقابله با حوادث،توسعه و ترویج ظرفیت های خودامدادی در میان دانش آموزان، ساماندهی تیم های اولیه مدیریت بحران مبتنی بر دانش آموزان آموزش دیده توانمند و برخوردار از مهارت های کارگروه ی از اهداف اجرایی این طرح در مدارس می باشد.

علی اعمی برنطین اظهار کرد: در پایان مرحله شهرستانی تیم های منتخب در مرحله استانی حضور خواهند یافت.

اعمی برنطین اشاره کرد: دانش آموزان با حضور در این طرح آموزش های لازم رادر خصوص امداد و کمک های اولیه را فرا گرفته ودر موقع نیاز می توانند از آن در مدرسه ودر جامعه بهره ببرند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان هرمزگان اضافه کرد: امسال ۱۹۵ مدرسه در استان هرمزگان تحت پوشش اجرای این طرح قرار گرفته و بیش از ۴ هزار و ۵۶۰ دانش آموز نیز آموزش های لازم را فرا گرفته اند.