برگزاری چهارمین جلسه مجامع دبیران کانون های دانشجویی وجوانان استان کهگیلویه وبویراحمد

:چهارمین جلسه مجامع دبیران کانون های دانشجویی وجوانان استان کهگیلویه وبویراحمدباحضور دبیران کانون های دانشجویی وجوانان سراسر شعب این جمعیت درمحل معاونت امور جوانان بادستور کار گزارش سالجاری دبیران ونقطه نظرات دبیران در خصوص طرح ایمنی وسلامت مسافرین نوروزی ۹۸ برگزارشد.

به گزارش رابط خبری معاونت امور جوانان جمعیت هلال احمر استان کهگیلویه وبویراحمد؛جلسه با سخنرانی معاونت امور جوانان ورئیس اداره دانشجویی وجوانان وتقدیر وتشکر از فعالیت های گذشته وپیش روی کانون ها وتوضیحات مشروحی در خصوص داشتن روحیه داوطلبی وانجام فعالیتها با اهداف بشردوستانه آغاز شد .
دبیران کانون های دانشجویی وجوانان پس از استماع انتقادات وآماری از فعالیتها وارزیابی های انجام شده از شعب ونقاط ضعف وقوت کانون ها به بیان دیدگاهها ونظرات خود نمودند که اهم آن در ادامه می آید.
● لزوم توجه بیشتر به افراد جذب شده جدیدالورود در کانونها وتوجیه توسط کارشناس جوانان شعبه در خصوص فعالیتهای بشردوستانه وداوطلبی وویژگیهای جمعیت هلال احمر
● حساسیت درخصوص نظم در حضور دبیران مجمع های استانی وشهرستانی-لزوم تجلیل از سرتیم های طرح ایمنی وسلامت مسافرین نوروزی با توجه به حجم فعالیت ها-عدم کاستن حق غذا از حق الزحمه
● عدم پست بندیهای طرح نوروزی بر اساس رابطه وتفاهمات واختلافات-لزوم اطلاع رسانی دبیران از فعالیت های معاونت امور جوانان- عدم تعویض پیاپی کارشناس جوانان شعبه
● لزوم دقت در زمان بندی استفاده از اعضا – اطلاع رسانی در خصوص دستورالعمل ها و آیین نامه ها به صورت کامل – لزوم توجیه کامل دبیر بیرون آمده از انتخابات
● لزوم تامین اتاق وامکانات اداری جهت کانون ها در شعب – لزوم تامین لباس گرم از قبیل کاپشن واسپیلت برای شعب گرمسیری مضاف بر سردسیری – پیشنهاد پیش بینی دوسرتیم برای هر پست در دوجنس مخالف با توجه به زمان حضور اعضا در دو جنسیت
● ارائه گزارش کاملی از حضور وانجام فعالیت ها در مجمع کشوری – لزوم برگزاری جلسه های استانی مجمع بانظم وتناوب بهتر وبه تفکیک دانشجویی وجوانان – لزوم اعتماد به دبیران در اجرایی نمودن فعالیت ها وطرح ها
● عدم استفاده اعضای خواهر در برپایی پست ها – لزوم تامین بودجه برای فعالیت های کانون ها
● لزوم حذف بروشور های متعدد در طرح نوروزی – لزوم استعداد یابی از بین اعضا و استفاده از اعضای دارای مهارت سخنگویی در طرح ایمنی وسلامت مسافرین نوروزی
●لزوم اختصاص اتاق به کانون ها در شعب
● لزوم برگزاری کلاس های توان افزایی با هدف بالا بردن سطح دانش دبیران کانون های دانشجویی وجوانان
● لزوم ارتباط بیشتر دبیران مجمع استانی با دبیران کانون ها در شعب – تعمیم مشکلات یک کانون به همه کانون ها درست نیست ولزوم دارد کانون هایی که از لحاظ امکانات در وضع مطلوبی هستند که باید مورد توجه قرارگیرد.
درپایان جلسه همه دبیران آمادگی کامل خود را جهت برگزاری طرح ایمنی وسلامت مسافرین نوروزی اعلام نمودند.