گزارش تصویری// حضور رئیس سازمان جوانان در همایش تلاش ماندگار استان خراسان شمالی