رئیس سازمان جوانان هلال احمربا اشاره به ارزیابی عملکرد ۳۱ استان در حوزه جوانان مطرح کرد: برنامه های حوزه جوانان هلال احمر بازنگری می شود

رئیس سازمان جوانان هلال احمر بزرگترین دستاورد ارزیابی عملکرد حوزه جوانان استان های کشور را لزوم تقویت بدنه جوان در هلال احمر استان ها دانست.

به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان هلال احمر ،  دکتر شهاب الدین صابونچی درباره نتایج این ارزیابی ها در ۳۱ استان کشور گفت:  در این ارزیابی ها که بیش از ۲۰۰ نفر ساعت کار تخصصی و کارشناسی شاخص های دقیقی از طرف معاونت های سازمان تعریف شد تا مشخص شود کدام بخش‌های هلال احمر وظایف شان را در خصوص حوزه جوانان به خوبی انجام داده اند و اگر ایراداتی وجود داشته است، دلیل آن چه بوده است.

وی از برگزاری جلسات اختصاصی با معاونان جوانان هلال احمر تمام استان ها و روسای ادارات تابعه بعد ازانجام اولیه  ارزیابی ها خبر داد و افزود: در این جلسات به یافته های خوبی برای بهبود عملکرد دست یافتیم.

وی یکی از یافته‌های این ارزیابی را ضرورت تقویت پرسنل حوزه جوانان در استان ها به ویژه شعب دانست و گفت:  نیازمند کارشناسان توانمند جوان در هلال احمر استان ها هستیم تا بتوانیم در طرح ها و برنامه ها به کیفیت مطلوب در اجرای  برنامه ها برسیم.

وی آموزش برای کارشناسان حوزه جوانان هلال احمر را ضروری ارزیابی کرد و افزود: البته این آموزش ها باید از توازن زمانی و جغرافیایی در استان ها  برخوردار باشد.

صابونچی همچنین لزوم انعکاس و اطلاع رسانی بهتر فعالیت ها  جوانان را از دیگر یافته های این ارزیابی ها دانست و افزود: همچنین ضرورت توجه به اقتضائات جغرافیائی، فرهنگی، اقلیمی و .. استان ها و ارائه برنامه های ابتکاری مناسب هر استان ازدیگر نتایج مهم  این ارزیابی ها است.