گزارش تصویری // برگزاری کارگروه های تخصصی جوانان در اجلاس مدیران و روسای شعب جمعیت هلال احمر

شهاب الدین صابونچی در کارگاه جوانان در اجلاس سراسری مدیران و روسای شعب در خصوص هدف از ارزیابی عملکرد استان ها در خصوص اجرای فعالیت های سازمان جوانان بیان کرد: بررسی و شاخص های متفاوت استان ها در این ارزیابی ها در نظر گرفته شده است.