جلسه شورای کنگره دانش آموزی

نخستین جلسه ویدیو کنفرانس شورای مرکزی کنگره دانش آموزی هلال احمر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جوانان جمعیت هلال احمر استان بوشهر؛ خانم محمدی دانش آموز تنگستانی به عنوان نماینده کانون دانش آموزی استان در شورای مرکزی کنگره منطقه ایی کانون های دانش آموزی حضور دارد.

آمنه غریبی تصریح کرد: در این جلسه ویدیویی نخست در خصوص برگزاری و افتتاح این دوره به تبادل و گفتگو پرداختند. وی افزود: تبیین شرایط، ساختار و وظایف اعضای شورای مرکزی این کنگره از دیگر موارد مطرحی در این نشست بود.

غریبی خاطرنشان کرد: در این ویدیو کنفرانس اعضا به ارائه نظرات خود در جهت اجرا و بهبود فرایند فعالیت های کانون های دانش آموزی گفتگو کردند.

معاون امور جوانان در پایان گفت: در این جلسه معاون امور جوانان، رییس اداره دانش آموزی، رییس شعبه شهرستان مذکور ، دانش آموز منتخب حضور داشتند.