تشکیل کنگره کانون های دانش آموزی هلال احمر باعث افزایش فعالیت ها و حرکت رو به رشد کانون ها دانش آموزی می شود

معاون امور جوانان استان، روسای شعب مشهد مقدس و خواف، نایب دبیر و عضو کنگره کانون های دانش آموزی هلال احمر منطقه شمال شرق کشور در اولین جلسه شورای مرکزی کانون های دانش آموزی به صورت ویدئو کنفرانس شرکت کردند.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر خراسان رضوی، اولین جلسه شورای مرکزی کانون های دانش آموزی هلال احمر کشور به صورت همزمان در کل کشور و با حضور دکتر صابونچی رئیس سازمان جوانان، سعید بابایی معاون کانون های دانش آموزی و پیش دبستانی سازمان جوانان، تعدادی از مدیران عامل و معاون امور جوانان استان ها و همچنین اعضا این شورا برگزار شد که علیرضا معین زاده معاون امور جوانان، جمال زرگر و هادی رمضانی روسای شعب مشهد مقدس و خواف، مهدی شور گشتی نایب دبیر و صبا منصوری رودی عضو کنگره کانون های دانش آموزی هلال احمر منطقه شمال شرق کشور از خراسان رضوی در این جلسه شرکت کردند.

علیرضا معین زاده در حاشیه این برنامه گفت: پس از برگزاری اردوهای صلح و دوستی در تابستان امسال و همزمان با برگزاری این اردو ها اولین انتخابات کنگره های کانون های دانش هلال احمر کشور در چهار منطقه اجرا شد و در منطقه شمال شرق آقای مهدی شورگشتی از شهرستان مشهد مقدس به عنوان نایب دبیر شورای مرکزی منطقه ای شرق کشور و خانم صبا منصوری رودی از شهرستان خواف به عنوان عضو این گنگره از استان خراسان رضوی انتخاب شدند و امروز در اولین جلسه شورای کانون های دانش آموزی شرکت کردند.

وی ادامه داد: تشکیل کنگره های کانون های دانش آموزی جمعیت هلال احمر آغاز راهی است برای کانون های دانش آموزی، که دانش آموزان عزیز و دبیران کانون ها با مشارکت در این کنگره ها می توانند در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی مشارکت کرده و باعث افزایش فعالیت ها کانون ها و حرکت رو به رشد و رو به جلو کانون ها شوند.