ورود جدی جوانان هلال احمر به حوزه آموزش کار آفرینی

مشاور رئیس سازمان جوانان هلال احمر از آغاز مرحله دوم کارآفرینی با همکاری وزارت کشور در تمام استان های کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان هلال احمر، کبری محمدی درباره همکاری سازمان جوانان هلال احمر با سازمان امور اجتماعی وزارت کشور گفت: این همکاری در دو حوزه کاهش آسیب های اجتماعی و کارآفرینی از سال گذشته آغاز شده و امسال با جدیت بیشتری دنبال می شود.
وی افزود: پیشگیری از اعتیاد، برگزاری کارگاه های کاهش خشونت، هویت سازی در میان جوانان و مهارت های برای اشتغال زایی از جمله این موارد است.
محمدی با اشاره به موفقیت هایی در حوزه کارآفرینی سازمان جوانان در سال گذشته گفت: امسال نیز وزارت کشور تفاهنامه ای در این حوزه با سازمان جوانان منعقد کرد و اعتبار پیش بینی شده برای آن را نیز به ۲۰ میلیارد ریال افزایش داد.
وی پروژه کارآفرینی سازمان جوانان را در دو بخش توانمند سازی با رویکرد محلی و استارتاپی تشریح کرد و افزود: در بخش توانمندسازی با رویکرد محلی، از سال گذشته در۱۰ استان کشور که دارای بیشترین معضل حاشیه نشینی هستند، آغاز شد و امسال نیز ادامه دارد.
محمدی گفت: به طور مثال در این راستا از سال گذشته، کارگاه شال بافی در کرمان به منظور توانمند سازی افراد محلی تاسیس شد و توانست علاوه برآموزش، برای تعدادی از آنها اشتغال ایجاد کند.
وی در مورد حوزه فعالیت های استارتاپی هم گفت: از سال گذشته فعالیت هایی به منظور توانمندسازی اعضای جوان این سازمان آغاز شد که امسال با قوت بیشتری با کمک وزارت کشور و سایر نهادها در بحث های کارآفرینی و آموزش مهارت های کسب کار انجام می شود . پروژه بزرگی در دستورکار داریم که یکی در سراسر کشور و ۳۱ استان تحت عنوان «بومی نو» برگزار شده که فعالیت های آن دنبال می شود و بیشتر از جنس کارهای آموزش کسب و کار و استارتاپی است.
مشاور رئیس سازمان جوانان هلال احمر همچنین افزود:در این دوره که با همکاری تیمی از اساتید دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار می شود، نفرات برتر دوره ها مهارت های لازم برای آموزش ها را از فرا می گیرند و در ادامه مسیربه اعضای کانون های دانش آموزی و دانشجویی منتقل می کنند.