از ورزش صبحگاهی تا آشنایی با قوانین ومقررات راهنمایی ورانندگی در کانون غنچه های همدان


رئیس اداره پیش دبستانی و دانش آموزی از برگزاری برنامه های ابتکاری ومتنوعی در کانون غنچه های استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی حوزه جوانان جمعیت هلال احمر استان همدان، امیدوار با اعلام خبر برنامه های ابتکاری در کانون غنچه های استان گفت: از آنجا که حوزه جوانان جمعیت هلال احمر در شهرستانها تعامل بسیار خوبی با مهد کودک های همیار دارد این مهد کودک ها با علاقه زیادی برنامه ها و فعالیت های جمعیت را پیگیری و اجرا می نمایند.

وی ورزش صبحگاهی را یکی از برنامه های مورد استقبال کودکان بیان کردوافزود: اعضاء کانون غنچه ها در مهد کودک های همیار انجام حرکات ورزشی را بصورت مستمر وروزانه در کانون های خود انجام می دهند.

رئیس اداره پیش دبستانی ودانش آموزی با اشاره به لزوم آموزش قوانین ومقررات راهنمایی ورانندگی تصریح کرد: یکی از برنامه های ابتکاری که در اکثر مهد کودک های همیار برگزار می شود ومورد استقبال کودکان است آشنایی اعضاء با قوانین راهنمایی ورانندگی وشماره تلفن های اضطراری می باشد که نیروی انتظامی با اعزام کارشناس همیشه از برگزاری آن در مهد کودک ها حمایت می کند.

وی تامین احترام انسان ها را یکی از مهمترین اهداف جمعیت بیان کرد و خاطرنشان کرد: تقویت روحیه همدلی ودلجویی از بیماران، معلولین و سالمندان از دیگر برنامه های ابتکاری کانون غنچه ها است که به مناسبت های مختلف برگزار می شود.

امیدوار در ادامه با اشاره به خدمات انساندوستانه آتش نشانان افزود: با هماهنگی های بعمل آمده با اداره آتش نشانی در شهرستانها از حضور نیروهای متخصص جهت آشنایی اعضاء با نکات ایمنی وفعالیت های این سازمان استفاده می شود.

رئیس اداره پیش دبستانی ودانش آموزی استان شاد بودن محتوای برنامه ها را در کانون غنچه ها ضروری دانست و تاکید کرد: در تمامی برنامه های کودکان باید شادی واجرای برنامه بصورت بازی مد نظر گرفته شود که این موضوع زمینه رشد کودکان از نظر شناختی ،عاطفی واجتماعی را فراهم می سازد.