آموزش مخاطرات ویزه اعضای کانون های جوانان ، دانشجویی، طلاب و دانش آموزی هلال احمر در استان فارس


شرکت اعضای جوانان هلال احمر از کانون های جوانان، دانشجویی، طلاب و آزاد در برنامه های آموزشی مخاطرات که برای ارتقای آمادگی مواجهه با مخاطرات با همکاری مربیان آموزشی در دستور کار قرار داده است.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر فارس، غلامحسین تجلی معاون امور جوانان هلال احمر فارس گفت: دومین مرحله از آموزش مخاطرات ویزه کانون های جوانان و شرکت اعضا در دوره های آموزش آمادگی در برابر مخاطرات “ویژه گروه های اجتماعی” در شهرستان های فیروز آباد، خرم بید، قیروکارزین، سپیدان بر گزار شد.

وی در ادامه افزود دوره های آموزش آمادگی در برابر مخاطرات “ویژه گروه های اجتماعی” را با رویکرد افزایش آمادگی مردم در برابر مخاطرات و حوادث غیرمترقبه است که در راستای حساس سازی همگانی برای ارتقای آمادگی مواجهه با مخاطرات و زمینه سازی تغییر نگرش عموم جوانان این جمعیت برنامه های آموزشی فشرده و گسترده ای را درسطح استان با همکاری مربیان در دستور کار قرار داده است.

رییس جمعیت هلال احمر قیروکارزین گفت: با انجام اموزش آموزش ۳۰ نفر از اعضای جوانان هلال احمر این شعبه برای ارتقای آموزش همگانی و بالا بردن سطح آگاهی جوانان کانون دانشجویی این شهرستان در مواجهه با بلایا تلاش بیشتری انجام شد.

رییس جمعیت هلال احمر فیروز آباد جدی گرفتن آموزش ها برای آمادگی در برابر مخاطرات و حوادث مختلف را مهم دانست و گفت: با بهره گیری از این آموزش ها مردم میتوانند بهنگام وقوع حوادث علاوه بر محافظت از خود و اطرافیانشان به سایر آسیب دیدگان نیز کمک فوری بدهند.

رییس جمعیت هلال احرم خرم بید در حاشیه برگزاری دوره مخاطرات ویزه اعضای کانون های جوانان گفت: آموزش طرح مخاطرات یک اموزش همگانی مردم برای ایجاد آمادگی و توسعه اعتماد از ماموریت های اصلی هلال‌احمر است.

رییس جمعیت هلال احمر سپیدان از برگزاری طرح مخاطرات ویزه کانون های جوانان و حضور بیش از ۲۵ نفر از اعضای فعال این شهرستان خبر داد و گفت: تلاش می‌شود برای ارتقای آموزش همگانی و بالا بردن سطح آگاهی جوانان در مواجهه با بلایا تلاش بیشتری انجام شود.